Bản lác mai châu hòa bình

Hòa Bình có hơn 100 điểm du lịch cộng đồng

Theo sở du lịch Hòa Bình thì tính đến tháng 10/2020, Hòa Bình có hơn 100 bản du lịch cộng đồng phân bố rộng khắp trên địa bàn và nhiều khu nghỉ dưỡng có chất lượng. Nổi bật là khu nghỉ dưỡng Ba Khan village resort, Kim Bôi Serena, các điểm du lịch cộng đồng như bản Lác, bản Ké...